Målet for projektet The East Greenland Ice-core Project – forkortet EastGRIP – er at bore en iskerne gennem den nordøstgrønlandske isstrøm (The Northeast Greenland Ice Stream, NEGIS). Isstrømme er ansvarlige for at transportere en betydelig andel af den is, der mistes fra den grønlandske iskappe, ud i havet, og vi håber med projektet at opnå afgørende, ny viden om isstrømmes opførsel. Målet er bedre at kunne estimere isstrømmenes bidrag til fremtidige havniveauændringer. Målinger foretaget på iskernen i en lang række forskningslaboratorier i hele verden vil også udgøre en ny kilde til viden om fortidens klima i nordøstgrønland. Mange internationale forskningsgrupper deltager i projektet, der ledes af det danske Niels Bohr Instituts Center for is og Klima. Transport til og fra lejren på Indlandsisen foretages med amerikanske ski-udstyrede Hercules-fly via det det amerikanske forskningsråd US Office of Polar Programs, National Science Foundation.

Vigtig information: EGRIP-feltsæsonen 2020 er aflyst!

Grundet den nuværende Coronavirus-pandemi er EGRIP-feltsæsonen 2020 aflyst og feltaktiviteterne udskydes således med et år.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores logistikpersonale, Marie Kirk (m.kirk@nbi.ku.dk), Iben Koldtoft (iben.koldtoft@nbi.ku.dk) eller Dorthe Dahl-Jensen (ddj@nbi.ku.dk)”

Besøg den nye EastGRIP hjemmeside

Denne sider tiltænkt projektets partnere og feltdeltagere. Al nødvendig information findes på den engelske del af siden og denne side opdateres derfor kun sporadisk. Vil du læse mere om EastGRIP projektet og se de nyeste feltdagbøger (opdateres pt. kun på engelsk) så besøg vores nye formidlingsside eastgrip.org.

EastGRIP Website